• Informació corporativa (LSSICE)

www.bttenginyeria.cat
Titular: JOSEP MARIA RIPOLL MASFERRER

40293976-T

Nom de la empresa: bttenginyeria

  • Política de la Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )

BTTENGINYERIA, en compliment de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, estableix amb aquet document la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, accessible a tots els seus clients i també als usuaris de la seva Web.
Els fitxers els que s’incorporen les dades de caràcter personal i als que son d’aplicació la present ‘Protecció de Dades de Caràcter Personal’, son titularitat de BTTENGINYERIA , am domicili a C/ Manel Quer, 6-8, escala B, 2n-2ª (Girona). BTTENGINYERIA recollirà les Dades de caràcter Personal dels usuaris, mitjançant impresos i/o formularis web. BTTENGINYERIA garanteix que les dades de caràcter personal recollides son necessàries i no son excessives, sempre en relació dels fitxes creats i la seva finalitat corresponent. El compliment d’aquets impresos i/o formularis suposarà el consentiment exprés dels titulars a que les dades de caràcter personal recollits siguin incorporats als fitxers el qual manteniment i tractament els realitzarà BTTENGINYERIA.

El titular de les dades podrà dirigir-se al Responsable del Fitxer per escrit i sol•licitar l’acces, la cancel·lació o la rectificació per dades inexactes y errònies.

BTTENGINYERIA és reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o de jurisprudencials, així como a les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius. Els usuaris seran responsables de revisar aquesta Protecció de Dades de Caràcter Personal periòdicament per informar-se dels canvis realitzats.

  • Copyright

Els textos, imatges, dissenys i arquitectures de d’informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva de BTTENGINYERIA o dels seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, han de tenir el consentiment exprés de BTTENGINYERIA. .

  • No responsabilitat dels continguts de tercers

BTTENGINYERIA no es fa responsable dels continguts que puguin aparèixer en els llocs web de tercers amb què s’enllaça des d’aquest web, ni de les dades que en elles es puguin demanar.