DE_QUE_VA_1-01

DE_QUE_VA_2-01

1-01

 

ESTUDI DE LA INSTAL·LACIÓ

2-01

 

DISSENY DE LA MILLOR SOLUCIÓ DE CONTROL I OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA

3-01

 

SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL DE CONTROL (PER AL SEU MUNTATGE PER PART DEL INSTAL·LADOR)

4-01

 

PROGRAMACIÓ DEL SISTEMA I POSADA EN MARXA

5-01

 

SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT, AMB COMUNICACIÓ AMB L’USUARI FINAL