Es tracta de de treure les màximes prestacions del conjunt d’equips existents que formen la instal·lació, per tal de el funcionament sigui òptim: confort desitjat amb la mínima despesa energètica.

Tenim molta experiència en actuacions en sales de calderes existents.

Aquí algun exemple:

camping

ceip

garrins

1_disseny


CONTROL DE LA IL·LUMINACIÓ

2_iluminacioA

 

 

 

3_iluminacio_B

Permet encendre i apagar llums local i remotament, regular lluminaries, crear escenes, simular presència, crear alarmes visuals, etc.


CONTROL DE L’OMBREJAT (PERSIANES I TENDALS)

4_ombraA

 

 

5_obraB

Permet actuar sobre les persianes i tendals local i remotament, en funció d’escenes programades, en funció del vent i la pluja, en funció de la radiació solar, funció despertador, etc.


CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ

6_clima

7_clima

Permet actuar sobre la instal·lació de climatització local i remotament per aconseguir la temperatura desitjada a cada estança, permet programar horaris de funcionament per cada estança, actuar sobre les persianes per aconseguir escalfament gratuït o evitar sobreescalfaments per excés de radiació, etc.


CONTROL DE LA MÚSICA

8_music

9_music

Permet actuar sobre el sistema de música local i remotament per aconseguir la música desitjada a cada estança, en funció d’escenes programades, en funció del polsador de trucada de la porta, en funció del sistema d’alarma, etc.


GESTIÓ ENERGÈTICA

10_eco

11_eco

Permet gestionar el sistema de generació fotovoltaica, controlar els receptors per gestionar l’energia consumida, evitar injectar energia a la xarxa, etc


SISTEMA D’ALARMA

12_alarm

13_alarm

Permet crear un sistema d’alarma anti-intrusió mitjançant els detectors de presència, lluminàries, equip de música, etc.

 

consum_1

Mitjançant els propis comptadors d’energia de LOXONE, o mitjançant altres comptadors amb protocol MODBUS, es pot realitzar la monitorització de consums d’una instal·lació.


consum_2

Comptador energia trifàsic

– Permet visualització de potència (, corrent i voltatge.

– Bidireccional (produïda i consumida).

– Mesura directa fins a 32A.


consum_3

Comptador energia trifàsic

– Permet visualització de potència (activa i reactiva), corrent i voltatge de cada fase i global.

– Bidireccional (produïda i consumida).

– Mesura directa fins a 65A.


consum_5

Comptador IR AIR

– Permet lectura de comptadors electrònics de companyia a través d’infraroigs.

– Fàcil col·locació de forma magnètica

– Dimensions: Diàmetre 34mm. x 33 mm.


La monitorització es pot realitzar a temps real, i també mitjançat els històrics que emmagatzema el propi sistema.

 

També permet lectura local mitjançant display incorporat.

1_air

Mitjançant la tecnologia AIR de LOXONE, i gràcies al gran ventall d’accessoris disponibles, podem implantar un sistema de control telegestionat en construccions existents sense haver de passar canalitzacions i cables.

També és un bon complement per instal·lacions en nova construcció, si s’escau.
Es tracta d’una tecnologia en plena expansió.

2_air

3_air

altres

Gràcies als següents aspectes:
– Equip lliurement programable
– Gran ventall d’accessoris d’ampliació
– Capacitat de comunicació amb protocols ModBus i KNX
Ens permet poder oferir altres tipus de solucions com per exemple:
– Control d’il·luminació (On/Off, regulació, canvi color, etc.).
– Control de receptors elèctrics en funció de horaris, necessitats, etc. (per exemple una bona aplicació seria el control dels emissors de calefacció elèctrics de barracons escolars, o fotocopiadores en oficines fora d’horaris de treball).
– Control de filtratge de piscines.
– Control de instal·lacions d’acumulació i distribució d’aigua.
– Control de registre de temperatures.
– Control d’accessos mitjançant ibutton.
– Etc.