CÀMPING AQUARIUS
Àmbit Control i monitorització de la producció d’ACS i calefacció de dos edificacions.
Breu descripció Producció d’ACS amb dues calderes existents, tres dipòsits acumuladors i recolzament solar tèrmic.
Calefacció amb dos circuits de calefacció amb regulació de la temperatura d’impulsió.
Equips emprats 2 fonts alimentació
1 miniserver
1 mòdul extension
1 mòdul relay extension
2 mòduls 1‐Wire
31 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador Obres i Serveis Girona, S.L.U. (OSG)
HOTEL ALHAMBRA
Àmbit Control i monitorització de l’enllumenat de les zones nobles, de la renovació d’aire de les zones nobles i de la producció d’ACS.
Breu descripció Enceses programades i manuals, regulació nivell il∙luminació, programació d’escenes per zones.
Renovació d’aire en funció de horaris, qualitat de l’aire ambient i temperatura/ humitat relativa interior i exterior.
Producció d’ACS amb caldera modular existent i un dipòsit acumulador.
Equips emprats 7 fonts alimentació
2 miniserver
5 mòdul extension
2 mòdul relay extension
1 mòduls 1‐Wire
19 sondes de temperatura 1‐Wire
7 sensors lluminositat
3 sondes temperatura i humitat
2 sondes qualitat aire
Instal∙lador Fred i Calor Girona, S.L. / Instal∙lacions JACAR, S.L.
HOTEL CAPRICI
Àmbit Control i monitorització de la producció d’ACS i de la generació de climatització.
Breu descripció Producció d’ACS amb dues calderes noves i dos dipòsits acumuladors.
Climatització amb dues bombes de calor aire/aigua i distribució amb unitats terminals tipus fancoil.
Equips emprats 2 fonts alimentació
1 miniserver
2 mòdul extension
2 mòduls 1‐Wire
25 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador Fred i Calor Girona, S.L.
HABITATGES UNIFAMILIARS A SANT CELONI
Àmbit Control i monitorització de la producció de calor centralitzada amb biomassa per un conjunt de dos habitatges unifamiliars. Recolzament d’emergència amb calderes individuals existents.
Breu descripció Producció de calor amb un caldera de biomassa de nova instal∙lació i un dipòsit d’inèrcia. Distribució de l’aigua calenta a cada habitatge en funció de les necessitats.
Recolzament d’emergència mitjançant caldera existent a cada habitatge.
Equips emprats 1 font alimentació
1 miniserver
1 mòduls 1‐Wire
2 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador INSTAL∙LACIONS CLOPES, S.L.
HABITATGE UNIFAMILIAR A LA CELLERA DE TER
Àmbit Control i monitorització de la calefacció i producció d’ACS, així com de persianes, tendals i reg del jardí.
Breu descripció Producció d’ACS amb una caldera existent, un dipòsit acumulador i recolzament solar tèrmic.
Calefacció amb dos circuits amb regulació de la temperatura d’impulsió.
Equips emprats 1 font alimentació
1 miniserver
1 mòdul extension
1 mòdul nano IO Air
1 mòdul 1‐Wire
11 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador Serveis Industrials, S.A. (SEINSA)
IES PERE RIBOT
Àmbit Control i monitorització de la calefacció i producció d’ACS.
Breu descripció Producció de calor amb una caldera existent.
Calefacció amb cinc circuits amb regulació de la temperatura d’impulsió.
Producció ACS amb un dipòsit acumulador i recolzament solar tèrmic (pendent de control).
Equips emprats 2 font alimentació
1 miniserver
1 mòdul extension
3 mòdulS 1‐Wire
31 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador LIGEMA, S.L.
GRANJA DE GARRINS
Àmbit Control i monitorització de la producció de calor centralitzada amb biomassa per les naus de parideres i deslletament. Recolzament d’emergència amb calderes individuals existents
Breu descripció Producció de calor amb un caldera de biomassa de nova instal∙lació i un dipòsit d’inèrcia. Distribució de l’aigua calenta a cada nau en funció de les necessitats.
Recolzament d’emergència mitjançant caldera existent a cada nau.
Equips emprats 2 font alimentació
1 miniserver
1 mòdul extension
2 mòdulS 1‐Wire
14 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador Francesc Verdaguer
ESCOLA VEDRUNA
Àmbit Control i monitorització de la calefacció.
Breu descripció Producció de calor amb dues calderes existents.
Calefacció amb dos circuits amb regulació de la temperatura d’impulsió.
Equips emprats 1 font alimentació
1 miniserver
1 mòdul 1‐Wire
12 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador Personal manteniment propi
CENTRE CULTURAL I ESPORTIU TEMPIR
Àmbit Control i monitorització de la calefacció i producció d’ACS.
Breu descripció Producció de calor amb una caldera de nova instal∙lació.
Calefacció amb tres circuits amb regulació de la temperatura d’impulsió.
Producció ACS amb un dipòsit acumulador.
Equips emprats 1 font alimentació
1 miniserver
1 mòdul 1‐Wire
13 sondes de temperatura 1‐Wire
Instal∙lador KEPA, S.A.